Zobacz zdjęcia z wyjazdu

W dniach 26 – 30 października 2015 r. miała miejsce międzynarodowa wymiana uczennic Wydziału Rytmiki PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie oraz studentów Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie. Celem imprezy było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie a także porównanie systemów i sposobów kształcenia w PSM II st. i w Instytucie.

Podczas pobytu w Instytucie mieliśmy możliwość praktycznego, czynnego udziału w zajęciach tam prowadzonych i obserwacji lekcji uczniów różnych grup wiekowych. Zapoznaliśmy się z organizacją pracy w Instytucie, przedstawioną w specjalnej prezentacji. Mieliśmy także okazję do zapoznania się ze zbiorami biblioteki Instytutu.

W ramach wymiany odbył się koncert, na którym uczennice naszej szkoły zaprezentowały elementy swojej pracy na Wydziale Rytmiki PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego: interpretacje ruchowe utworów muzycznych a także utwory i piosenki dziecięce skomponowane w ramach zajęć improwizacji fortepianowej.

Ze szczególnie gorącym i serdecznym przyjęciem spotkały się prezentacje utworów muzyki polskiej: ludowej oraz kompozytorów - Juliusza Łuciuka i Witolda Lutosławskiego.

Wizyta w Genewie stanowiła też okazję do rozmów z pedagogami Instytutu, wymiany doświadczeń zawodowych i spostrzeżeń dotyczących podobieństw i różnic w sposobach nauczania w obu instytucjach. Przyczyniła się z pewnością do poszerzenia naszego spojrzenia na rytmikę i jej rolę we współczesnym kształceniu muzycznym, stając się źródłem inspiracji do dalszej pracy.

Pobyt w Genewie był zarówno dla uczennic jak i dla nas – pedagogów, bardzo cennym doświadczeniem, które z pewnością zaowocuje w dalszej pracy.

A oto co o pobycie w Instytucie Jaques - Dalcroze’a w Genewie piszą same uczennice.

MONSIEUR JAQUES - BLIŻSZE SPOTKANIE.

Genewę będziemy wspominać bardzo miło – z jednej strony jako urokliwe miasto w jesiennych barwach, ale przede wszystkim z uwagi na niezwykły Instytut Rytmiki Jaques-Dalcroze’a.

Instytucja ta istnieje od 1915 roku, goszcząc w swoich progach adeptów rytmiki w każdym wieku. Byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, widząc rozpiętość wiekową uczestników – najmłodsi kursanci to dzieci kilkuletnie, ćwiczące wspólnie z rodzicami, natomiast najstarsi - seniorzy, dbający o dobrą formę umysłu i ciała. Oczywiście wszystkie ćwiczenia dopasowywano do umiejętności każdej grupy, jednakże w każdej z nich było widać radość płynącą z możliwości uczestniczenia w zajęciach.

Rytmika – w założeniu Jaques-Dalcroze’a – jest bardzo ważnym elementem w ogólnym rozwoju młodego człowieka. Stanowi środek do pobudzenia wyobraźni, poczucia własnego ciała, rozwijania muzykalności, zdolności aktorskich, kształcenia wielu dyspozycji psycho-ruchowych, przydatnych nawet w życiu codziennym. Mimo iż metoda ta ma już ponad 100 lat, to na przykładzie zajęć w Instytucie mogłyśmy zaobserwować jej nieustający rozwój – ćwiczenia te nie przedawniają się i wciąż istnieje wiele oryginalnych pomysłów na ich przekazywanie.

W Instytucie organizowane są dni dla „gości”, którzy mogą w tych dniach czynnie lub biernie obserwować i uczestniczyć w zajęciach. Chociaż większość zajęć prowadzona była w języku francuskim, to przekaz był zrozumiały, oczywiście za sprawą uniwersalnego języka, jakim jest muzyka.

Wielkim wydarzeniem podczas wyjazdu stał się nasz koncert w Instytucie – jako jeden z nielicznych, polskich zespołów rytmiki miałyśmy okazję zaprezentować interpretacje ruchowe utworów, w tym do dzieł polskich kompozytorów. Spotkałyśmy się z bardzo serdecznym i miłym przyjęciem, a występ spodobał się publiczności.

Na koniec tego pełnego wrażeń wyjazdu spotkała nas jeszcze jedna niespodzianka – poznałyśmy wnuczkę samego Emila Jaques-Dalcroze’a i udało nam się z Nią porozmawiać!

Wyjazd był wspaniały, a nasi gospodarze niezwykle serdeczni. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się tam wrócić.

Olga Startek, Anna Wyżga