Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły Michałowi Balasowi z klasy IV wiolonczeli prof. Stanisława Firleja oraz Krzysztofowi Michalskiemu z klasy III wiolonczeli prof. Renaty Gąsiorek za zajęcie I miejsca ex aequo w Washington International Competition for Strings 2018!

Polecamy