Egzamin wstępny

Szanowni Państwo,
Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 14 - 15 maja 2021.
Będzie obejmował jedynie część praktyczną:

Wydział wokalny i instrumentalny – z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych

Rytmika – egzamin sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki
Kandydat będzie miał salę do rozgrywania się na pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
Szczegółowe informacje (dzień i godzina egzaminu) zostaną podane drogą mailową lub telefoniczną w dniu 12 maja 2021.

Przypominamy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną. Zasady dotyczące rekrutacji online znajdują się poniżej.

 

Rekrutacja online

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjątkowej sytuacji, jaka panuje w Polsce, rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się drogą elektroniczną.

W związku z tym:

  • Kandydatów prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie do dnia 7 maja 2021 formularza rekrutacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz rekrutacyjny: wersja WORD, wersja PDF

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów niepełnoletnich: wersja WORD, wersja PDF

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów pełnoletnich: wersja WORD, wersja PDF

 

 

 

 

 

 

UWAGA! W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM ZDECYDOWANYCH KROKÓW MAJĄCYCH NA CELU ZATRZYMANIE SZERZENIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 SZKOŁA ZOSTAŁA TYMCZASOWO ZAMKNIĘTA.

 

 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PSM II st. im. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE

 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II st. jest:
- na Wydział Instrumentalny - ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia
- na Wydział Wokalny - ukończenie 16 i nie przekroczenie 23 roku życia
2. Przyjęcie kandydatów do PSM II st. następuje na podstawie punktacji z egzaminu praktycznego
3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

Wydział Instrumentalny:
a. opinia pedagoga instrumentu głównego
b. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
c. trzy zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz)
e. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st.
f. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

Numer konta Rady Rodziców: 91 1090 2590 0000 0001 2302 4041

Wydział Wokalny:
a. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
b. zaświadczenie od lekarza laryngologa
c. trzy zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz)
e. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st.
f. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

5. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego (instrument, śpiew) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.

 PROGRAM EGZAMINU

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

1. Sekcja instrumentów klawiszowych
- fortepian główny, organy, rytmika, klawesyn: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny, czytanie a'vista.

Kandydatów na wydział RYTMIKI obowiązuje egzamin z improwizacji:
- część ruchowa - sprawdzenie poczucia rytmu i możliwości ruchowych (wymagane pantofle gimnastyczne)
- badanie zdolności improwizacyjnych (improwizacja fortepianowa)

2. Sekcja instrumentów smyczkowych
- skrzypce, altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, koncert część I lub III
- wiolonczela: gama, pasaże, tercje, seksty (dwudźwięki), etiuda, Sonata (część szybka i wolna) takich kompozytorów jak m.in.: A. Vivaldi, B. Marcello, G.F. Telemann lub Koncert cz. I lub III, utwór dowolny
- kontrabas: gama, etiuda, utwór dowolny
- gitara: dwie etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (tremolo, legato, arpeggio), taniec ze suity barokowej lub renesansowej, utwór dowolny
- harfa - dla zainteresowanych uczniów, którzy zdali egzamin wstępny na wydział instrumentalny.

3. Sekcja instrumentów dętych
- obój, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja: gama i pasaże w przewrotach (legato i staccato), etiuda, utwór z akompaniamentem
- akordeon: gama (dur lub moll), etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny

 WYDZIAŁ WOKALNY:

- śpiew solowy : dowolny utwór z akompaniamentem lub a cappella

Polecamy