Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

UWAGA! Bardzo ważne informacje dla uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi. Aby przeczytać kliknij TUTAJ.

 

 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PSM II st. im. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE

 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II st. jest:
- na Wydział Instrumentalny - ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia
- na Wydział Wokalny - ukończenie 16 i nie przekroczenie 23 roku życia
2. Przyjęcie kandydatów do PSM II st. następuje na podstawie punktacji z egzaminu praktycznego i teoretycznego.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM II st. na Wydział Instrumentalny zobowiązani są przystąpić do egzaminów z kształcenia słuchu oraz z wiadomości teoretycznych objętych programem nauczania w szkołach muzycznych I stopnia.
Na wydział wokalny obowiązuje tylko egzamin z kształcenia słuchu oraz predyspozycji wokalnych.
4. Kandydaci powinni złożyć do dnia 20 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

Wydział Instrumentalny:
a. świadectwo ukończenia PSM I st. ewentualnie świadectwo ukończenia niższej klasy szkoły muzycznej I st.
b. opinia pedagoga instrumentu głównego
c. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
d. dwa zdjęcia
e. podanie (kwestionariusz)
f. biała wiązana teczka na składane dokumenty
g. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st. (opłaty można również dokonać osobiście w sekretariacie Szkoły)
h. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

Numer konta Rady Rodziców: 91 1090 2590 0000 0001 2302 4041

Pobierz podanie format pdf, format word

Wydział Wokalny:
a. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
b. zaświadczenie od lekarza laryngologa
c. dwa zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz)
e. biała wiązana teczka na składane dokumenty
f. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st. (opłaty można również dokonać osobiście w sekretariacie Szkoły)
g. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

Pobierz podanie format pdf, format word

5. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego (instrument, śpiew) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.

 

 PROGRAM EGZAMINU

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

1. Sekcja instrumentów klawiszowych
- fortepian główny, organy, rytmika, klawesyn: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny, czytanie a'vista.

Kandydatów na wydział RYTMIKI obowiązuje egzamin z improwizacji:
- część ruchowa - sprawdzenie poczucia rytmu i możliwości ruchowych (wymagane pantofle gimnastyczne)
- badanie zdolności improwizacyjnych (improwizacja fortepianowa)

2. Sekcja instrumentów smyczkowych
- skrzypce, altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, koncert część I lub II i III
- wiolonczela: gama, pasaże, tercje, seksty (dwudźwięki), etiuda, Sonata (część szybka i wolna) takich kompozytorów jak m.in.: A. Vivaldi, B. Marcello, G.F. Telemann lub Koncert cz. I lub II i III, utwór dowolny
- kontrabas: gama, etiuda, utwór dowolny
- gitara: dwie etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (tremolo,

legato, arpeggio), taniec ze suity barokowej lub renesansowej, utwór dowolny
- harfa - dla zainteresowanych uczniów, którzy zdali egzamin wstępny na wydział instrumentalny.

3. Sekcja instrumentów dętych
- obój, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja: gama i pasaże w przewrotach (legato i staccato), etiuda, utwór z akompaniamentem
- akordeon: gama (dur lub moll), etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny

 

WYDZIAŁ WOKALNY:

- śpiew solowy : dowolny utwór z akompaniamentem lub a cappella

 

WYMAGANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I TEORII MUZYKI NA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I RYTMIKI:

- rozpoznawanie interwałów prostych
- umiejętność rozwiązywania trytonu
- umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (trójdźwięk zmniejszony bez przewrotów)
- umiejętność budowania, śpiewania, rozpoznawania i rozwiązywania D7 (wszystkie przewroty; rozwiązywanie w tonacjach dur i moll)
- znajomość gam durowych i molowych do 4 znaków przykluczowych (gamy molowe razem z odmianami): umiejętność ich budowania i śpiewania
- umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne)
- rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (podanie metrum, omówienie charakterystycznych grup rytmicznych: synkopa, rytm punktowany, grupy szesnastkowe)
- czytanie głosem a vista tonalnych melodii (ćwiczenia 1-głosowe) w kluczach: wiolinowym i basowym

WYMAGANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU NA WYDZIAŁ WOKALNY:

- umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie
- umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień
- umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
- umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne)
- rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu
- dla zaawansowanych kandydatów - rozpoznawanie interwałów

Ważne informacje