Szanowni Państwo!

Lista osób przyjętych do PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 znajduje się TUTAJ.

Lista osób, które nie zostały przyjęte znajduje się TUTAJ.

 

 

 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PSM II st. im. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE

 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSM II st. jest:
- na Wydział Instrumentalny - ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia
- na Wydział Wokalny - ukończenie 16 i nie przekroczenie 23 roku życia
2. Przyjęcie kandydatów do PSM II st. następuje na podstawie punktacji z egzaminu praktycznego
3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

Wydział Instrumentalny:
a. opinia pedagoga instrumentu głównego
b. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
c. trzy zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz) - do pobrania TUTAJ.
e. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st.
f. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

Numer konta Rady Rodziców: 91 1090 2590 0000 0001 2302 4041

Wydział Wokalny:
a. zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia
b. zaświadczenie od lekarza laryngologa
c. trzy zdjęcia
d. podanie (kwestionariusz) - do pobrania TUTAJ.
e. potwierdzenie wpłaty 50 zł tytułem opłaty za egzamin wstępny na konto Rady Rodziców PSM II st.
f. oświadczenie RODO. Wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata niepełnoletniego znajduje się TUTAJ, wzór zgody na zbieranie danych osobowych dla kandydata pełnoletniego znajduje się TUTAJ.

5. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego (instrument, śpiew) należy napisać szczegółowy program wykonywany podczas egzaminu.

 PROGRAM EGZAMINU

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

1. Sekcja instrumentów klawiszowych
- fortepian główny, organy, rytmika, klawesyn: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny, czytanie a'vista.

Kandydatów na wydział RYTMIKI obowiązuje egzamin z improwizacji:
- część ruchowa - sprawdzenie poczucia rytmu i możliwości ruchowych (wymagane pantofle gimnastyczne)
- badanie zdolności improwizacyjnych (improwizacja fortepianowa)

2. Sekcja instrumentów smyczkowych
- skrzypce, altówka: gama, pasaże, dwudźwięki, etiuda, koncert część I lub III
- wiolonczela: gama, pasaże, tercje, seksty (dwudźwięki), etiuda, Sonata (część szybka i wolna) takich kompozytorów jak m.in.: A. Vivaldi, B. Marcello, G.F. Telemann lub Koncert cz. I lub III, utwór dowolny (w związku z sytuacją epidemiologiczną w trakcie tegorocznego egzaminu udział akompaniatora nie jest konieczny)
- kontrabas: gama, etiuda, utwór dowolny
- gitara: dwie etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (tremolo, legato, arpeggio), taniec ze suity barokowej lub renesansowej, utwór dowolny
- harfa - dla zainteresowanych uczniów, którzy zdali egzamin wstępny na wydział instrumentalny.

3. Sekcja instrumentów dętych
- obój, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja: gama i pasaże w przewrotach (legato i staccato), etiuda, utwór dowolny (w związku z sytuacją epidemiologiczną w trakcie tegorocznego egzaminu udział akompaniatora nie jest konieczny)
- akordeon: gama (dur lub moll), etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny

 WYDZIAŁ WOKALNY:

- śpiew solowy : utwór dowolny (w związku z sytuacją epidemiologiczną w trakcie tegorocznego egzaminu udział akompaniatora nie jest konieczny)

Polecamy