W dniach 13 i 14 stycznia 2015 roku gościliśmy prof. Tomasza Strahla (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), który prowadził warsztaty wiolonczelowe (13.01-aula Liceum Muzycznego, 14.01- aula PSM II st.). Czynny udział w warsztatach brali uczniowie naszej szkoły oraz Liceum Muzycznego w Krakowie, zajęciom przysłuchiwali się pedagodzy wielu małopolskich szkół muzycznych.

Profesor Strahl z wielkim zaangażowaniem dzielił się z młodzieżą swoją wiedzą pedagogiczną i doświadczeniem instrumentalnym. Pokazywał wiele ciekawych rozwiązań techniczno-wykonawczych, pracował nad dźwiękiem, zwracał uwagę na stronę muzyczną utworu.

Warsztaty wiolonczelowe prowadzone przez prof. Tomasza Strahla były dla naszej młodzieży cennym doświadczeniem artystycznym oraz okazją do bliższego poznania jednego z najbardziej cenionych polskich wiolonczelistów naszych czasów.

Polecamy