27 listopada 2014 roku miała miejsce w Sali Koncertowej naszej szkoły lekcja otwarta, prowadzona przez Bartłomieja Nizioła, (I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1991, Grand Prix VI Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków w Brukseli w Belgii 1992, I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Marguerite Long i Jacques'a Thibaud w Paryżu  1993), profesora Hochschule der Künste w Bernie.

W lekcji brali czynny udział uczniowie naszej szkoły, a zajęciom przysłuchiwali się licznie zgromadzeni nauczyciele oraz uczniowie wielu małopolskich szkół muzycznych, a także studenci Akademii Muzycznej w Krakowie.

Profesor pracował nad Kaprysami z op. 18 Henryka Wieniawskiego (nr 3 i 4), I Sonatą g-moll Jana Sebastiana Bacha (Adagio i Presto), „Cyganką” Maurycego Ravela oraz „Melodiami Cygańskimi” Pabla Sarasatego.

Bartłomiej Nizioł w trakcie lekcji poświęcał wiele uwagi wypowiedzi muzycznej, która w jego mniemaniu jest najważniejszym aspektem wykonawstwa artystycznego i powinna mieć miejsce także w utworach czysto biegłościowych, jak kaprysy. Równocześnie jednak pokazywał wiele ciekawych rozwiązań techniczno-wykonawczych, z maestrią demonstrując wybrane fragmenty utworów.

Bartłomiej Nizioł urzekł nas wszystkich także swoją osobowością, ciepłą, życzliwą i skromną. Z wielkim zrozumieniem pomagał młodym ludziom otworzyć się w swojej grze.

Spotkanie z Profesorem było dla nas niezapomnianym doświadczeniem. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać kolejnych takich lekcji mistrzowskich.

Polecamy