Regulamin biblioteki Szkoły Muzycznej II stopnia

Biblioteka szkolna jest miejscem, w który, młodzież pod opieką nauczyciela i bibliotekarza korzysta z różnorodnych źródeł
i narzędzi informacji.

Podstawowym zadaniem biblioteki muzycznej jest udostępnienie niezbędnych nut i podręczników do przedmiotów teoretycznych.

Biblioteka zapewnia uczniom zbiory słownikowe, encyklopedyczne, bibliograficzne, nagrania muzyczne oraz dostęp do internetowych sposobów poszerzania informacji.

Uczniowie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych i z podręcznej fonoteki.

Udostępniony jest program z kształcenia słuchu oraz zestaw folderów do literatury muzycznej w całym kursie tego przedmiotu.

System wypożyczania nut i podręczników:

-Nuty wypożyczane są na okres dwóch tygodni (z możliwością prolongaty )

-książki- na okres 1 miesiąca

-podręczniki-cały rok szkolny

-słowniki, encyklopedie – na miejscu (czytelnia)

         W celu ochrony wypożyczanych nut użytkownicy proszeni są o korzystanie z twardych teczek dających taka gwarancję.

Wszystkie pożyczone materiały musza być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

Niezastosowanie się do tej daty powoduje zatrzymanie dyplomu lub świadectwa.

Polecamy