Klementyna Górka - kierownik administracyjny
Magdalena Staszczak - główny księgowy
Magdalena Lorenc - referent ds. płac
Danuta Raab - specjalista (sekretariat)
Bożena Miecznikowska - specjalista (sekretariat)

Polecamy