Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Uzyskała tytuł mgr sztuki w 1987 r.

W 1986 roku uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Muzyki w University of Connecticut w USA. Od 1985 roku jest pracownikiem PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów ogólno-muzycznych. W latach 1989-2012 była pracownikiem Filharmonii Krakowskiej jako artysta chóru, biorąc udział w licznych koncertach krajowych i zagranicznych oraz nagraniach płytowych, radiowych i telewizyjnych.

Polecamy