Jest absolwentką Wydziału Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki PWSM w Krakowie. Dyplom w zakresie Teorii muzyki otrzymała w 1974 roku. Po ukończeniu studiów przez kilka lat prowadziła zajęcia z kształcenia słuchu i harmonii w macierzystej uczelni na Wydziale Wychowania Muzycznego. Jednocześnie w 1974 roku podjęła pracę w PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w charakterze nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych. Początkowo prowadziła zajęcia z historii muzyki, a następnie harmonię i kształcenie słuchu. W latach 1983-2010 pełniła obowiązki kierownika Sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych. W roku 2001 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Aktualnie prowadzi zajęcia z kształcenia słuchu i harmonii w klasach III-VI. Została wyróżniona nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej: indywidualną II st. (1996) oraz indywidualną I stopnia (2011).

Polecamy