Ukończyła studia w zakresie Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje jako asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego macierzystej uczelni, a także jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Jej zainteresowania i badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień polskiej muzyki współczesnej oraz problematyki filozoficzno-estetycznej kultury XX wieku. Obecnie, pod kierunkiem prof. Teresy Maleckiej, pracuje nad pracą doktorską pt. Między tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego (grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wyniki dotychczasowych badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach muzykologicznych i semiotycznych w kraju i za granicą. W roku 2008 otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych.

Polecamy