Lucjan Dmytrzak fotom

Lucjan Dmytrzak urodził się w roku 1964. Jego edukacja muzyczna rozpoczęła się w bocheńskiej szkole muzycznej I stopnia. Drugim etapem było krakowskie Liceum Muzyczne, które ukończył w 1983 roku, jako fagocista i organista. Ów dodatkowy instrument był w centrum jego zainteresowań, choć ostatecznie to nie działalność muzyka-instrumentalisty stała się jego chlebem powszednim.

Studiował równolegle na dwóch kierunkach:

- teorię muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie (1983-88),

- muzykę liturgiczną w Instytucie Liturgicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1983-87).

Działalność dydaktyczna Lucjana Dmytrzaka w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie obejmuje przedmioty ogólnomuzyczne (kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, literatura muzyczna i formy muzyczne) oraz (do niedawna) improwizację organową. Od roku 2001 jest nauczycielem dyplomowanym. W jego kręgu zainteresowań znajduje się muzyka dawna w autentycznej postaci: jest gorącym orędownikiem stylowego wykonawstwa muzyki dawnej, na autentycznych instrumentach, według starych technik i manier. Poszukiwania w dziedzinie retoryki muzycznej baroku zaowocowały wprowadzeniem tej dziedziny do programu przedmiotu formy muzyczne oraz pomocniczą książką do tego przedmiotu - "Aria barokowa; matthesonowska koncepcja formy oraz zagadnienia retoryki" wydaną przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2001 roku. Lucjan Dmytrzak napisał ją z myślą o uczniach szczególnie (choć nie tylko) klas wokalnych.

Poza szkołą prowadzi amatorski chór „Eligiusz” w Świątnikach Górnych (działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury), a także swój własny, złożony z rodziny i przyjaciół „Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka”. Wieloletnie zainteresowanie chóralistyką owocuje również licznymi opracowaniami chóralnymi oraz sporadycznymi kompozycjami (do tej pory nie publikowanymi).

Polecamy