Absolwent Instytutu Muzykologii UJ, w którym rozpoczął naukę jako laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu „Wokół Witolda Lutosławskiego”. Studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne i Uniwersytecie Wiedeńskim. Za pracę magisterską poświęconą recepcji muzyki Arvo Pärta w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, otrzymał The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Łódź, Poznań, Katowice) i zagranicznych (m.in. Londyn, Erywań, Helsinki). Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”.

Polecamy