Nauka na Wydziale Instrumentalnym PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie trwa 6 lat. Cykl nauczania zakończony jest egzaminem dyplomowym z przedmiotu głównego oraz egzaminami dyplomowymi z przedmiotów ogólnomuzycznych.

Polecamy