Ukończyła z wyróżnieniem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej – obecnie Akademia Muzyczna w Krakowie - w klasie trąbki prof. Ludwika Lutaka.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako I trębacz w Operze Krakowskiej i nauczyciel gry na trąbce w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Nowej Hucie. Następnie pracowała w Filharmonii Krakowskiej.
Wielokrotnie wraz z zespołami koncertowała w Europie (Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Holandia, Ukraina), brała udział w nagraniach muzyki do filmów, teatrów, dla potrzeb radia i telewizji, koncertowała również jako solistka i kameralistka na estradach krajowych. W roku 1982 po konkursie nagrań otrzymała stypendium do Yale University School of Music w New Haven w USA w klasie trąbki prof. Roberta Nagela.
Od roku 1987 pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego jako nauczyciel gry na trąbce. W roku 2005 uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W pracy pedagogicznej osiąga znaczące efekty. Wychowała wielu młodych trębaczy, którzy podejmowali studia na różnych uczelniach.
Jej uczniowie zdobywali laury na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Kilkakrotnie otrzymała wyróżnienie „za wysoce profesjonalne przygotowanie laureata”, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Młodych Trębaczy w Tarnopolu – Ukraina.
Wielokrotnie zapraszana do prac jury konkursów krajowych i międzynarodowych.
Jest pomysłodawcą i inicjatorem organizacji (od 2005 r.) Ogólnopolskiego Konkursu im. Ludwika Lutaka, odbywającego się co 2 lata w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

Polecamy