Ukończył Szkołę Muzyczną I St. w Jarosławiu a potem II St. w Krakowie. Następnie uczęszczał do PWSM w Krakowie do klasy perkusji prof. J. Stojki. Będąc uczniem szkoły II St. uczył już w szkole I St. w Nowej Hucie i Szkole Podstawowej. W tym okresie zaczął grać w Krakowie w Operetce. Będąc studentem PWSM pracował w Filharmoni krakowskiej a potem w Teatrze Muzycznym  (jako pierwszy perkusista) w Krakowie. Od 1972 roku uczy w Szkole Muzycznej II St. Po ukończeniu studiów pracował w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

Brał udział w nagraniach muzyki do sztuk teatralnych takich kompozytorów jak Zygmunt Konieczny i Andrzej Zarycki oraz partii Wibrafonu i drobnych instrumentów perkusyjnych do jednej z płyt „Maanamu”.

Jego wychowankami są m.in. J. Pilch, S. Welanyk, P. Kania, W. Pabian, W. Kieszkowski, R. Pałka i wielu innych.

Polecamy