Lukasz Debski n

Doktor nauk muzycznych. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa. Po ukończeniu studiów magisterskich, podjął Studia Podyplomowe z zakresu kameralistyki w klasie prof. Janiny Romańskiej-Werner, które ukończył w roku 2005. W tym samym 2005 roku podczas Międzynarodowego Konkursu w Łodzi otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się akompaniatora. W 2008 roku otrzymał nagrodę za wyróżniającą się partię fortepianu na Międzynarodowym Konkursie Obojowym. W 2011 roku zdobył nagrodę dla wyróżniającego się pianisty podczas Międzynarodowego Konkursu Obojowego w Łodzi. W tym samym roku w duecie z oboistką Moniką Sęk zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie LION'S w Holandii. W 2012 roku otrzymał dyplom uznania za wyróżniający akompaniament VI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Podczas VI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. D. Bidy we Lwowie w 2013 roku otrzymał nagrodę za profesjonalne wykonanie partii fortepianu. W 2015 roku podczas konkursu „Pro Bohemia” w Ostrawie otrzymał dyplom dla wyróżniającego się pianisty. Koncertował z oboistami takiego formatu jak: Yeon Hee Kwak, prof. Jerzy Kotyczka, Emanuel Abbuhl, Arkadiusz Krupa. Swój warsztat pedagogiczny jak i pianistyczny doskonali poprzez udział w wielu kursach mistrzowskich. Od 2003 roku jest dyrektorem Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Od 2004 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Od 2010 roku jest członkiem Rady Programowej Fundacji Pro Musica Bona.

 

Polecamy