fajfer elzbieta-153x230


Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej oraz w klasie kameralistyki
prof. Marii Szmyd-Dormus. Była nauczycielem: Państowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie, akompaniatorem w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 1994 r. jest pedagogiem PSM II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.
Od marca 2005 r. pełni funkcję kierownika Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Rytmiki.

Polecamy