gardon monika-192x230

Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 4 lat. Studia muzyczne ukończyła w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa w krakowskiej Akademii Muzycznej. W czasie swej muzycznej edukacji brała udział w wielu przesłuchaniach i konkursach dla uczniów i studentów będąc ich laureatką (m.in. Konkurs Studentów Fundacji Stendhall, Chopinowskim w Darmstadt i Getyndze) oraz w kursach mistrzowskich dla młodych pianistów (m.in. Weimar, Zurych). Uczestniczyła w licznych koncertach w kraju i za granicą (m.in. w wykonaniach koncertów fortepianowych z orkiestrą).

Po ukończeniu studiów związała się z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie jest obecnie adiunktem w Katedrze Kameralistyki oraz PSM II st. Bierze udział w wielu koncertach, konkursach, przesłuchaniach oraz nagraniach. Występując z solistami zarówno w kraju, jak i za granicą, aktywnie rozszerzając swój repertuar kameralny.

Polecamy