BeataKoniuszyLitwiniuk thumb-154x198
Beata Koniuszy - Litwiniuk ukończyła z wynikiem celującym fortepian w klasie prof. Stefana Wojtasa, uzyskując dyplom z wyróżnieniem na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako stypendystka fundacji GFPS-Polska kształciła się pod kierunkiem prof. Andrzeja Ratusińskiego w ramach studiów podyplomowych w Staatliche Hohschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie.

Uzupełniała studia wyższe, aktywnie uczestnicząc w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem takich wybitnych pianistów i pedagogów, jak: Kevin Kenner, Ewa Bukojemska i Pihsien Chen.

Prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Rozwija swoje umiejętności pedagogiczne, doskonaląc się na licznych kursach, lekcjach pokazowych i sympozjach prowadzonych przez takich pedagogów i wybitnych muzyków, jak m.in.: Katarzyna Popowa-Zydroń, Valery Afanassiev, Marian Mika, Choong-Mo Kang, Boris Petrushansky, Arie Vardi.

W 2014 - zdobyła II nagrodę w kategorii solowej International Master Competition for Music Teachers w Warszawie.

W  2015 - uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Została doktorantką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

W tym samym roku wraz z mgr Anną Dudą wygrała (organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej) ogólnopolski konkurs na opracowanie programów nauczania kształcenia artystycznego dla Szkół Muzycznych II stopnia, w kategorii przedmiotu - fortepian główny.

W 2017 - zdobyła  I nagrodę w kategorii solowej International Master Competition for Music Teachers w Warszawie.

W roku 2018 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Praca dotyczyła miejsca i roli etiud Franciszka Liszta w kształtowaniu techniki pianistycznej od początku XIX w., aż po najnowsze metody jej rozwoju w XXI w.

Polecamy