Sekcja instrumentów klawiszowych
Harmonogram pracy II semestr 2018/2019

13 II 2019 (środa) godz. 17.00
Wywiadówka dla rodziców połączona z Koncertem

28 II - 1 III 2019 (czwartek-piątek)
Fortepian obowiązkowy dla maturzystów i dyplomantów (sala 16)

4-5 III 2019 (poniedziałek-wtorek)
Przesłuchanie techniczne i czytanie a’vista - fortepian główny

5 III 2019 (wtorek)godz. 17.00
Audycja wydziału Rytmiki

11 III 2019 (poniedziałek) godz. 14.00 -17.00
Egzaminy dla maturzystów – fortepian główny, fortepian dla rytmiki,
nauka akompaniamentu

14 III 2019 (czwartek)
Makroregionalne Przesłuchania CEA - Improwizacja fortepianowa kl. V,

19 III 2019 (wtorek) godz. 14.00 -19.00
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu – fortepian główny,

23 III 2019 i 6 IV 2019
Lekcje przygotowawcze dla kandydatek na Wydział Rytmiki

28 III 2019 (czwartek) godz. 14.30
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu, maturzyści – organy,
improwizacja organowa

8 IV 2019 (poniedziałek) godz. 17.00
Muzyka Naszych Czasów – III edycja

13 - 14 IV 2019 (sobota-niedziela)
VIII Międzynarodowe Seminarium dla Nauczycieli Rytmiki i Kształcenia Słuchu

18 - 23 IV 2019
Przerwa świąteczna

10 - 11 V 2019
Egzaminy wstępne

23 V 2019 godz. 16.00
Egzamin roczny - Improwizacja organowa

23 V 2019 godz. 16.30
Audycja organowa uczniów prof. A. Białko i prof. M. Białko

24 V 2019 godz. 17.00
Egzamin roczny - Klawesyn

27 - 28 V 2019 (poniedziałek-wtorek) godz. 14.00-20.00
 
Dyplomy – fortepian główny

3 VI 2019 (poniedziałek) godz. 13.30-19.00
Egzamin roczny – fortepian dla rytmiki

4 VI 2019 (wtorek) godz.16.00
Egzamin roczny – improwizacja fortepianowa

6 -7 VI 2019 (czwartek-piątek) godz. 13.00-19.00
Egzamin roczny – fortepian główny

10 - 11 VI 2019 (poniedziałek-wtorek)
Przesłuchanie roczne - fortepian obowiązkowy

12 VI 2019 (środa) godz. 16.00
Egzamin roczny - rytmika, technika ruchu

13 VI 2019 godz. 14.00
Organy - egzamin roczny uczniów prof. A. Walczy

14 VI 2019 (piątek)
Konferencja klasyfikacyjna

19 VI 2019 (środa)
Zakończenie roku szkolnego

Polecamy