Klasa I 
Rytmika
Fortepian
Technika ruchu
Kształcenie słuchu
Zasady muzyki z elementami edycji nut
Literatura muzyczna
 
Klasa II
Rytmika
Fortepian
Improwizacja fortepianowa
Technika ruchu
Kształcenie słuchu
Zasady muzyki z elementami edycji nut
Literatura muzyczna
 
Klasa III
Rytmika
Fortepian
Improwizacja fortepianowa
Technika ruchu
Kształcenie słuchu
Harmonia
Historia muzyki
 
Klasa IV
Rytmika
Fortepian
Improwizacja fortepianowa
Technika ruchu
Kształcenie słuchu
Harmonia
Historia muzyki
Psychologia
Pedagogika
 
Klasa V
Rytmika
Fortepian
Improwizacja fortepianowa
Kształcenie słuchu
Harmonia
Historia muzyki
Formy muzyczne
Psychologia 
Pedagogika
Metodyka nauczania rytmiki
Zespół rytmiki
 
Klasa VI
Rytmika
Fortepian
Improwizacja fortepianowa
Kształcenie słuchu
Historia muzyki
Formy muzyczne
Metodyka nauczania rytmiki
Zespół rytmiki

Polecamy