WAŻNE TERMINY 2019/2020

 

 

27.09.2019

Warsztaty dla uczennic Wydz. Rytmiki szkół muzycznych II stopnia.

Organizator: Akademia Muzyczna w Łodzi.

8-9.11.2019

Konferencja Kreatywność w edukacji muzycznej.

Organizator: UMFC w Warszawie.

05.12.2019

Spektakl Mikołaju, gdzie jesteś? Zimowa bajka.

Przedstawienie dla przedszkola SM I st. ul. Pilotów 51.

12.12.2019

13.12.2019

Spektakle mikołajowe dla dzieci Mikołaju, gdzie jesteś? Zimowa bajka.

Sala Koncertowa PSM II st. w Krakowie.

18.12.2019

Audycja kolędowa w wykonaniu uczennic Wydz. Rytmiki.

15.01.2020

Improwizacja fortepianowa - przesłuchanie półroczne.

16.01.2020

Spektakl mikołajowy dla dzieci Mikołaju, gdzie jesteś? Zimowa bajka.

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

12.02.2020

Udział uczennic w koncercie improwizacji fortepianowej studentek specjalności Rytmika krakowskiej Akademii Muzycznej.

29.02.2020

Warsztaty Światło na scenie.

Organizator: Akademia Muzyczna w Krakowie.

12-13.03.2020

Przesłuchania CEA dla uczennic Wydziału Rytmiki szkół muzycznych II st.

Rytmika.

MARZEC 2020

Warsztaty Światło dla sceny - część praktyczna.

Organizator: Akademia Muzyczna w Krakowie.

MARZEC 2020

Lekcje dyplomowe studentek studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie - specjalność Rytmika.

1.04.2020

Improwizacja fortepianowa oraz Metodyka nauczania rytmiki - egzamin końcowy dla uczennic kl. VI.

4.04.2020

Lekcja przygotowawcza dla kandydatów zdających na Wydział Rytmiki.

MAJ 2020

Praktyczne dyplomowe lekcje rytmiki w OSM I st. ul. Basztowa 8.

9.05.2020

Lekcja przygotowawcza dla kandydatów zdających na Wydział Rytmiki.

15.05.2020

Egzaminy wstępne na Wydział Rytmiki PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie.

16.05.2020

Koncert dyplomowy studentek specjalności Rytmika krakowskiej Akademii Muzycznej.

Sala im. St. Wyspiańskiego krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

20.05.2020

Improwizacja fortepianowa - recital dyplomowy Weroniki Goryczki, studentki specjalności Rytmika krakowskiej Akademii Muzycznej.

Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie ul. Św. Tomasza 43.

26.05.2020

Audycja Dyplomowa kl. VI.

2.06.2020

Improwizacja fortepianowa - przesłuchania końcoworoczne.

17.06.2020

Rytmika i technika ruchu - przesłuchania końcoworoczne.

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego.

Polecamy