Ważnym wydarzeniem w działalności Wydziału Rytmiki stała się wizyta jego pedagogów, prof. Barbary Białko i prof. Julii Kosk-Wojciechowskiej w Instytucie Emila Jaques-Dalcroze'a w Genewie, w dniach 2 - 4.11.2014.

Podczas trzydniowego pobytu miałyśmy możliwość obserwacji zajęć prowadzonych z uczniami różnych grup wiekowych - od zajęć z małymi dziećmi poprzez grupy studentów aż po zajęcia rytmiczne dla seniorów.

Mogłyśmy też wziąć czynny udział w niektórych lekcjach rytmiki ze studentami i młodszymi dziećmi a także zapoznać się z organizacją funkcjonowania Instytutu.

Wizyta stanowiła również okazję do rozmów z pedagogami Instytutu, wymiany doświadczeń oraz przyczyniła się do poszerzenia naszego spojrzenia na rytmikę i jej rolę we współczesnym kształceniu muzycznym.

Pobyt w Genewie był dla nas bardzo cennym doświadczeniem zawodowym a przede wszystkim dał nam możliwość oddychania niepowtarzalną atmosferą pracy i zabawy panującą w Instytucie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Polecamy