Nauka na Wydziale Wokalnym PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie trwa 4 lata. Poza zajęciami z przedmiotu głównego uczniów obowiązują przedmioty ogólnomuzyczne, fortepian obowiązkowy, dykcja i recytacja, czytanie nut głosem, zespół wokalny, ruch sceniczny, rytmika oraz chór (3 lata).

Polecamy