FullSizeRender

Dyrygent, pedagog muzyki, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2016 roku otrzymała tytuł doktora w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Dwukrotnie brała udział w Międzynarodowej Akademii Bachowskiej kierowanej przez Helmutha Rillinga (Kraków 2006 r., Stuttgart 2007 r.) oraz licznych koncertach pod batutą m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Tadeusza Strugały, Tomasza Bugaja, Ludwiga Wicky, Klausa Breuningera, Onute Narbutaite. Występowała z wieloma krakowskimi chórami i orkiestrami m.in. Chórem Polskiego Radia, Capella Cracoviensis, Pro Musica Mudi, Krakowskim Chórem Kameralnym, Orkiestrą kameralną Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz drugim dyrygentem Chóru Mieszanego Educatus. Od 2011 roku prowadzi Orkiestrę Symfoniczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, której jest twórcą i założycielem. Od 2012 r. pracuje w Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie z chórem Pro Musica oraz chórem Pro Musica Camerata. 

Polecamy