Zgodnie z umową Nr 02901/14/FPK/DEK Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego realizuje zadanie
„ZAKUP NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH ‘’ W ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury.

Zakupiono: laptop wraz z oprogramowaniem (Office ,Ear Master) oraz 4 projektory.

Dzięki dotacji w salach teoretycznych Nr 17,28,37 oraz w Sali koncertowej posiadamy nowoczesne środki dydaktyczne.

Polecamy