ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie ul. Basztowa 9,31-134 Kraków,
woj. małopolskie. Tel. 124221530 wew.23 , fax 124222341                                                                     

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Organizacja pobytu grupy młodzieży w Norwegii i Islandii ( usługa)

Określenie przedmiotu: Noclegi, wyżywienie i transfery dla 48 grypy .

Norwegia 04.04-11.04.2014 ( z wyłączeniem noclegów 5-6.04.2014)

Islandia 11-16.04.2014 

SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3, 60.14.00.00-1

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

INFORMACJA:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

TYTUŁ PROJEKTU: „W poszukiwaniu inspiracji- muzyczne młodzieży Norwegia-Islandia-Polska „

Kraków 11.01.2014

Do pobrania SWIZ

 

Aktualizacja
Kraków, 17 stycznia 2014 r.                               

Dot.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-USŁUGI (1)
Organizacja pobytu grupy młodzieży w Norwegii i Islandii ( usługa)
Określenie przedmiotu: Noclegi, wyżywienie i transfery dla 48 grypy .
Norwegia 04.04-11.04.2014 ( z wyłączeniem noclegów 5-6.04.2014)
Islandia 11-16.04.2014
 W związku z prośbami telefonicznym oferentów dotyczącymi trudności z uzgodnieniem
świadczeń w Islandii przedłużamy termin składania ofert do dnia 14.02.2014 godz. 12.00.

 

Polecamy