ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie ul. Basztowa 9,31-134 Kraków,
woj. małopolskie. Tel. 124221530 wew.23 , fax 124222341                                                                     

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeloty w klasie ekonomicznej dla 48 grupy (młodzież+opiekunowie) oraz transport 7 instrumentów (kontrabasy i wiolonczele) na trasie:

Kraków-Bergen – 4.04.2014

Trondheim-Bergen -11.04.2014

Bergen-Reykjavik-11.04.2014

Reykjavik-Warszawa-16.04.2014

SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 60.41.00.00 - 5

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

INFORMACJA:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

TYTUŁ PROJEKTU: „W poszukiwaniu inspiracji- muzyczne młodzieży Norwegia-Islandia-Polska „

Kraków 11.01.2014

Do pobrania SWIZ

Polecamy