joanna W

Jest absolwentką Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie (klasa rytmiki oraz klasa fortepianu). W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w tym samym roku została zatrudniona w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie jako nauczyciel historii muzyki oraz literatury muzycznej. W 2004 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2010 roku pełni obowiązki kierownika Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych w PSM II st. w Krakowie. Współpracuje jako dydaktyk (od 2011 roku) oraz jako opiekun praktyk pedagogicznych (od 2000 roku) z Instytutem Muzykologii UJ. W latach 2001 – 2012 prowadziła nieprzerwanie zajęcia muzyczne dla nauczycieli w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Jest autorką publikacji popularyzujących muzykę klasyczną zarówno wśród dorosłych czytelników, jak i wśród dzieci. Współorganizuje i prowadzi koncerty edukacyjne dla najmłodszych melomanów.

Polecamy